Inschrijf formulier


Machtiging automatische incasso (indien minderjarig, ouder of verzorger)

Bovengenoemde verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Kanovereniging ZeeWiToe te Bergen op Zoom, om van zijn/haar bank- of girorekening (zie bovenstaand IBAN nummer), bedragen af te schrijven wegens contributies en/of competitiegelden voor bovenstaand lid van de vereniging.


Acceptatie voorwaarden (indien minderjarig, door ouder of verzorger)
Ik accepteer de voorwaarden Bovengenoemde wordt lid van kanovereniging ZeeWiToe Bergen op Zoom met inachtneming van het in de Statuten en Huishoudelijk Reglement bepaalde voorwaarden.


Gegevensverwerking (indien minderjarig, door ouder of verzorger)

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens.
KV ZeeWiToe zal uw gegevens verwerken in de verenigingsadministratie. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Als u kanopolo competitie gaat spelen zullen de benodigde persoonsgegevens worden verstrekt aan het Watersportverbond. KV ZeeWiToe zal uw gegevens gebruiken voor administratieve doeleinden en om u te informeren over verenigingsaangelegenheden.